Bestuur

Het bestuur van de DAK bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:                     Mw. Ellen Groenewegen,  tel 0570 618126

Secretaris:                     Mw.  Gesien Huurman

Penningmeester:          Mw. Mieke Mulder-Sijbrand

Bestuurlid en ondersteunend voor het secretariaat: Mw. Anneke Zandman

Naast het bestuur zijn er verschillende werkgroepen en commissies actief, waar u zich voor aan kunt melden. Voor nadere informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden;

Werkgroepen

Werkgroep PR
zorgt voor de promotie en publiciteit zoals folders, posters, persberichten,
website (beheerder Hans Mejan).

Werkgroep Activiteiten
organisatie van o.a. open huis,vrije-tijds markt, korte exposities, en andere activiteiten in Deventer waarbij een beroep op de DAK wordt gedaan voor deelname.

Contactpersoon : Barbara Hulleman.

Werkgroep Tentoonstelling
vooral gericht op de organisatie van de jaarlijks grote expositie in de Lebuineskerk. Contactpersoon : Berry Hamer.

Commissies
De commissies hebben vooral een beleidstaak.
Kascommissie voor controle op de financiële administratie.
Een commissie voor introductie van nieuwe leden .

Contactpersonen
Elke dagdeel-groep heeft een contactpersoon. Deze treedt namens de groep op naar andere groepen en het bestuur voor afstemming en overleg.
Jaarlijks is er een contactpersonenvergadering.

Jaarlijks is er ook een begeleidersvergadering tussen bestuur en begeleiders.

 Daarnaast kunnen ad hoc groepen ingesteld worden voor specifieke activiteiten (bv in 2018 : evenement Deventer 1250 jaar)