Contributie

Bij de eerste aanmelding kan je kiezen tussen 2 soorten van betaling: per halfjaar of per maand via machtiging. Lidmaatschap is bij 1e aanmelding halfjaar.
De termijnbetaling start per datum van lidmaatschap. De contributie dient bij vooruit betaling te worden voldaan.

Bij een  nieuwe aanmelding wordt eenmalig € 6,- in rekening gebracht in verband met administratiekosten.

De termijnperioden en de bijbehorende termijnbedragen zijn:

  • Per jaar           € 268,- (optioneel)
  • Per halfjaar    € 134,-
  • Per maand     € 22,50 (machtiging)

Let op: De DAK doet mee aan de RECHTOP regeling. Hiermee kunt U een deel van de contributie mee betalen. Nieuwe leden die voldoen aan de criteria kunnen zich aanmelden via de volgende link Rechtop

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL15 ABNA 0442969414 t.n.v. Deventer Amateur Kunstenaars. Bij de omschrijving vult u in: contributie, de periode waarover u betaalt.
Let op: de naam vermelden als de naam van het DAK-lid afwijkt van rekeningnaam.

Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering  de hoogte van de contributie vastgesteld.

Vragen omtrent de contributie kunt u stellen via:  info_deventeramateurkunstenaars.nl *)

*) i.v.m spam @-teken zelf invoegen bij mailadres.