Begeleiders

MECHTILD PAAUWE

Mechtild Paauwe is docent keramiek en handvaardigheid, en daarnaast inval teken- en schilderdocent. In de Geertruidentuin in Deventer heeft zij haar eigen atelier waar ze keramische kunst maakt en keramieklessen geeft. Zie ook haar website: www.mechtildpaauwe.nl

Zelf zegt ze: “Een mooie uitspraak die ook mijn lesgeven karakteriseert is die van Neal Donald Walsch: ‘Een goede docent is iemand die iets uit je haalt in plaats van er in stopt.’ Daarnaast vind ik een goede sfeer belangrijk in de les, en humor mag daarbij niet ontbreken. Mijn specialiteit is handvormen. Belangrijk daarbij is dat het werk technisch goed gemaakt is en daarnaast let ik er vooral op dat de beeldtaal klopt, zoals: de juiste verhoudingen, een goede compositie en passend kleurgebruik.

CHRIS SEMMELINK

Chris Semmelink is beeldend kunstenaar, afgestudeerd aan de Hogeschool der Kunsten in Arnhem, en is gespecialiseerd in schilderen. Hij woont en werkt sinds 2006 in Deventer en heeft een atelier in ateliercomplex De Plataan. Tijdens zijn studie hield hij zich met name bezig met schilderen en het maken van installaties en decors. Na zijn studie is hij zich meer gaan richten op landschappen en stadsbeelden. Daarnaast maakt hij ook portretten en meer abstracte werken. Meer recent vervaardigt hij vooral beschilderde collages met een ruimtelijk karakter. Zijn werk is ontstaan vanuit de traditionele schilderkunst, maar steeds met een eigen visie daarop en met een zelf ontwikkelde schildertechniek. Hij heeft een eigen handschrift, kleurrijk, met een warm zuidelijk palet en met een levendige toets. Zie o.a. zijn website : www.slooven.net en onderstaand schilderij.

WERK VAN CHRIS SEMMELINK

Chris werkt nu een aantal jaren bij de DAK en vindt het leuk om de leden te begeleiden.In zijn manier van doceren probeert hij bij iedereen een eigen vrijheid te ontdekken. Tevens vindt hij het belangrijk om die persoonlijke eigenheid van een ieder verder te ontwikkelen. “Plezier in je werk staat voorop, en humor en doorzettingsvermogen zijn heel belangrijk.” De DAK moet voor alles een plek zijn waar ieder zich op zijn gemak voelt en de ruimte heeft om ‘zijn eigen ding te doen’.

Fikret Devedzic is beeldend kunstenaar die zijn opleiding aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Sarajevo heeft gedaan . Hij woont en werkt sinds 1992 in Deventer en heeft al aan veel projecten en exposities deelgenomen. Zijn werk is de uitdrukking van een diepgaand levensgevoel, mede getekend door ingrijpende oorlogservaringen in Bosnie.

Hij heeft ooit eens gezegd: “Ik schilder dus ik besta …” Zijn atelier adres: Van Hetenstraat 59 ; 7415 TT ; Deventer. Mobiele telefoon: 0654360392.

Ook te vinden op http://fikretdevedzic.blogspot.nl en ook op facebook: http://www.facebook.com/fikret.devedzic

Paul Teunissen behoort tot de eerste begeleidend kunstenaars van de DAK. Informatie over hem is te vinden op zijn website, te weten: anpalante.nl/paul

Gustave Nouel is een Arubaanse kunstschilder (geboren in 1954) met meer dan 200 exposities in binnen- en buitenland op zijn naam. Zijn specialisme is portretschilderen. In 2006 was hij “kunstenaar van het jaar” op Aruba. In 2007 werd hij geselecteerd door een Nederlandse kunstcommissie van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor de groepsexpositie “Kroonjuwelen”. Zijn “Jazz Art” hing ook in het Nederlandse Paviljoen van de World Expo in Sevilla.

Hij houdt zich ook bezig met “street-art” : straatportretten, snelschetsen, karikaturen en speedpaintings. Hij heeft ook een cursus “straatportretten tekenen” ontwikkeld (en gegeven) voor de leden van de DAK.

Atelier: Ramelestraat 6 H, 7416 WV, Deventer; Zijn websites zijn: www.gustavenouel.exto.nl en www.gustavenouel.com

E-mail adres: gn140154@gmail.com en telefonisch bereikbaar via: 0570-622370 of 06-26804109

Gustave Nouel