Lidmaatschap

De DAK biedt u als lid

Een plek en de tijd

  • om bezig te zijn met schilderen, tekenen, keramiek en etsen
  • om je artistieke kunstwerken te delen met je medeleden
  • om je te laten inspireren door de professionele begeleiders
  • om mee te doen aan een van de activiteiten, zoals een excursie, expositie of een schilderweek

Beleid
Elk jaar is er een Algemene ledenvergadering waarop het beleid besproken wordt. Bij bijzondere gebeurtenissen  worden extra ledenvergaderingen uitgeschreven.

Activiteiten
Samen met anderen kan je activiteiten organiseren als een schilderweek, workshops, buiten schilderen, samen exposities bezoeken etc.
Je kunt ook ondersteuning krijgen bij het organiseren van eigen exposities of  meedoen aan grote exposities van de DAK zoals bv de jaarlijkse expositie in de Lebuineskerk.

Werkgroepen en bestuur
Binnen de vereniging zijn verschillende werkgroepen en/of commissies zoals de tentoonstellingswerkgroep, PR-website werkgroep, activiteitenwerkgroep etc.
Ook kun je je opgeven voor verschillende functies zoals bestuurslidmaat, kascommissie of als contactpersoon van een groep.
Kijk s.v.p. bij bestuur voor meer informatie hierover, een bloeiende vereniging heeft de actieve inzet van haar leden nodig!

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten en vergaderingen. U kunt u aan- en afmelden via de mail.