Open Atelier

Naast de dagdelen met begeleiding kunnen DAK-leden gebruik maken van de Open Atelier op de woensdag van 10 – 15 uur.
Er is geen begeleiding aanwezig. De DAK stelt hier ruimte beschikbaar om je eigen gang te gaan. 

Het Open Atelier wordt door de deelnemers om de volgende redenen als prettig ervaren:

  • Je kunt lange tijd achtereen bezig zijn
  • Je ontmoet mensen van de andere groepen
  • Gezelligheid en ontmoeting bijvoorbeeld tijdens de pauzes.
  • Je kunt rustig en geconcentreerd bezig zijn met je werk.